سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. به گزارش ایسنا،‌ مهدی طغیانی در برنامه زنده تهران بیست، افزود: این مالیات در قانون بودجه مصوب شده زیرا بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلندمدت در بانک‌ها نگهداری و سودهای کلانی دریافت می‌کنند.  وی تصریح کرد: اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.