مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون: گفت:۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند. به گزارش فراز، سید هادی موسوی نیک افزود نه رئیس‌جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه مرجع دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقا چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود؟! نظام بودجه‌ای ما اشکالات جدی دارد و هیچکس نمی‌داند دقیقا برای یک موضوع چقدر هزینه می‌شود؟