درحالی اوایل امسال قیمت یک واحد مسکن مهر در شهر پردیس به مرز ۴ میلیارد تومان رسیده بود که قیمت پیشنهادی همین واحد در زمان حاضر کمتر از ۳ میلیارد تومان است. تسنیم نوشت: بررسی قیمت‌های پیشنهادی واحد‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس نشان می‌دهد رکود بازار، انتظار کاهش قیمت بیشتر از سوی مردم و عدم ورود به بازار باعث کاهش قیمت تا یک میلیارد تومانی شده است.

بر این اساس یک واحد مسکن مهر واقع در فاز ۵ با مساحت ۸۷ متر مربع با قیمت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان یعنی هر متر مربع حدود ۳۲.۷ میلیون تومان آگهی شده است.