روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر تقویت مبادلات تجاری و به‌کارگیری پول‌های ملی دو کشور در تجارت دوجانبه تاکید کردند. محمدرضا فرزین در دیدار الویرا نابیولینا، رئیس‌کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه و هیأت همراه در تهران، با تاکید بر ضرورت افزایش مبادلات بانکی و پولی دو کشور اظهار داشت: تقویت و تسریع در توسعه روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری ایران و روسیه در دستور

کار است. رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تجاری گسترده ایران و روسیه بر افزایش همکاری‌های زیرساختی بانکی دو کشور تاکید کرد.