خبرانلاین- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی از ناکارآمدی مزمن و خطرناک بازار کار انتقاد کرد. حسین سلاح ورزی در حساب توئیتر خود نوشت: «بازار کار هم‌اکنون نیز به دلیل شرایط اقتصاد کلان و عدم توازن نهادی، دچار ناکارآمدی مزمن بسیار خطرناکی است. هرگونه تغییر در قانون کار بدون توجه به سه‌جانبه‌گرایی، منجر به تشدید این عدم توازن و ناکارآمدی شده و بحران اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.»