رئیس اتحادیه دام سبک کشور گفت: با ادامه سیاست‌های دولت، طی روزها و هفته‌های آینده شاهد رشد هر چه بیشتر قاچاق دام، کشتار دام‌های مولد هستیم و در نهایت در نیمه دوم سال با افزایش افسار گسیخته‌تر قیمت گوشت به دلیل کاهش جمعیت دامی مواجه خواهیم شد. افشین صدردادرس در گفت‌وگو با ایلنا، افزود؛ در حال حاضر و در فصل تولید، واردات در حال انجام است و با وجود این حجم از واردات و بسته بودن مسیر صادرات دولت باز هم از تثبیت بازار گوشت و رساندن آن به قیمت منطقی متناسب با قیمت دام زنده، عاجز است.