تورم نقطه ای فروردین ماه در یک قدمی 70  درصد

مقام آگاه بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ را ۵.۲ درصد اعلام کرد. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار دارد.

ادعای بانک مرکزی در ابتدای سال، کنترل تورم در سال جاری بود. در راستای مهار تورم یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در سال جاری، ثبت تورم 30 درصدی در پایان سال بود. این در حالی است در آغاز سال جهش قیمت‌ها رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. یک منبع مطلع به اکوایران خبر داده که تورم ماهانه فروردین 1402 برابر با 5.2 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تورم در بازه 24 سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچگاه تورم ماهانه فروردین، به این سطح نبوده و همواره پایین‌تر از 5 درصد به ثبت رسیده است.

یکی از معیارهای پایین یا بالا بودن رشد قیمت‌ها، مقایسه است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد رشد نسبی قیمت‌ها در چه وضعیتی قرار داشته است. عمده این افزایش را می‌توان طبق داده‌های قبلی اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ناحیه خوراکی‌ها دانست. پیش از این داده‌های مرکز آمار نیز نشان داده بود تورم ماهانه برابر با 3.7 درصد بوده و کمتر از آخر سال گذشته به ثبت رسیده بود. طبق نظر کارشناسان مهمترین عامل در تمایز داده‌های آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی، وزن سبدهای مختلف است.

در هر صورت، طبق اعلام هر دو مرکز، ابتدای سال جاری با خیز جدی تورم همراه بوده است. به نظر می‌رسد برای مهار تورم بانک مرکزی نیازمند به کار بردن سیاست‌های جدی‌تری است.