معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی گفت: همکاری دو کشور در حوزه نفت و گاز وارد مرحله تعیین کننده و حساس شده و‌ پروژه های بزرگ بین شرکتهای دولتی دو کشور تعیین و در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا، احمد اسدزاده در اولین نشست B2B بین شرکتهای ایران و روسیه اظهار داشت: همکاری دو کشور در حوزه نفت و گاز وارد مرحله تعیین کننده و حساس شده و‌ پروژه های بزرگ بین شرکتهای دولتی دو کشور تعیین و در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: کارهای بزرگ ظرافت و حساسیت خاص دارد و در کوتاه مدت انتظار نتیجه نداشته باشیم. وی افزود: به نظر می رسد لازم است در سطح شرکتهای کوچک هم ارتباط برقرار کنند.

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی گفت: تجربه نشان داده کار کردن در این سطح سهل الوصول است و سریع به نتیجه می رسد.

همچنین حسین شاملی در نخستین نشست شرکت‌های ایرانی و روسی در بخش نفت و گاز با بیان اینکه صنعت نفت و گاز در سال‌های آینده نقش کلیدی در روابط بین ایران و روسیه خواهد داشت، اظهار کرد: این ارتباط همراه با توسعه پایدار برای دو کشور را از این مسیر ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هر گونه راه‌حل برای ایجاد این ارتباط به توسعه ارتباط بین بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور بستگی دارد، گفت: ایران و روسیه در تأمین انرژی پایدار دنیا دو کشور تأثیرگذار هستند و همکاری شرکت دو کشور می‌تواند به تأمین انرژی دو کشور کمک کند.

به گفته دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، استفاده از فناوری به‌صورت مشترک در توسعه و بهره‌برداری منابع نفت و گاز دو کشور اثر کلیدی دارد و استفاده از تجربیات در آموزش منابع انسانی و ایجاد مکانیسم‌های جدید مالی با مشارکت بخشخصوصی محقق خواهد شد.

شاملی با بیان اینکه این موارد برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش بخش انرژی دو کشور ضروری است و دو کشور می‌توانند به ارتقا نقش خود در تأمین امنیت انرژی جهان و رشد اقتصادی خود بپردازند، گفت: تبادل دانش فنی و خدمات مهندسی بین دو کشور با حضور مؤثر و فعالانه برای افزایش همکاری‌های دانش بیان دو کشور می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه افق همکاری‌های همه‌جانبه ایران و روسیه به‌ویژه همکاری‌های اقتصادی، روشن، بلندمدت و استراتژیک است، موقعیت مناسبی فراهم شده تا در موارد مختلف همفکری و رایزنی کنیم، افزود: بسیار مهم است که تبادل فناوری‌های مورد نیاز در دستور کار شرکت‌های دو کشور قرار گیرد. دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی با بیان اینکه ایران آماده است با حمایت از بخش خصوصی دو کشور سیاست‌ها را تا وصول نتیجه پیگیری کند، گفت: توسعه همکاری‌ها و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان بخش اول همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور است.

شاملی با بیان اینکه موضوع دیگر صادرات و تبادل خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور است، گفت: موضوعی که در این سال‌ها توجه نشده توسعه تجارت، ترانزیت و سواپ نفت و گاز برای شرکت‌های فعال روسیه از مسیر ایران است.