عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پس از جنگ اوکراین یک مسئله مهم و حیاتی برای همه کشورهای جهان در حوزه استراتژی امنیت ملی به وجود آمد که آن تأمین امنیت غذایی است، این مهم تا حدی جدی است که می‌توان گفت جنگ بعدی در جهان جنگ تأمین امنیت غذایی خواهد بود. علی‌اکبر علیزاده برمی افزود: درگذشته مسئولانی در حد رئیس‌جمهور در کشور ما مسئولیت داشتند که معتقد بودند؛ چون قیمت گندم در دنیا پایین است نیازی به کشت و خودکفایی در آن وجود ندارد درحالی‌که جنگ اوکراین نشان داد که این نوع سیاست‌ورزی و جهان‌بینی حاصل بی‌تدبیری آن دولتمرد بود.