معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اطلاعات مربوط به پهلوگیری و تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر چین محرمانه است.

به گزارش ایلنا، علی نازی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اطلاعات مربوط به پهلوگیری و تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر چین محرمانه است. او گفت: اسکورت کشتی‌های تجاری با توجه به بار کشتی و خطوط تردد آن کشتی به لحاظ مساله حضور دزدان دریایی در برخی از نقاط انجام می‌شود. اما اسکورت از سوی سازمان انجام نمی‌شود و خود آن خط کشتیرانی با توجه به ریسک‌های احتمالی اسکورت را عهده دار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر به غیر از نفتکش‌های ایرانی، کشتی‌های تجاری هم در آب‌های بین المللی با اسکورت تردد دارند، گفت: اسکورت کشتی‌های تجاری با توجه به بار کشتی و خطوط تردد آن کشتی به لحاظ مساله حضور دزدان دریایی در برخی از نقاط انجام می‌شود. اما اسکورت از سوی سازمان انجام نمی‌شود و خود آن خط کشتیرانی با توجه به ریسک‌های احتمالی اسکورت را عهده‌دار می‌شود.

از آنجایی که چین اکثر بنادر و پایانه‌های اصلی را به ویژه حوزه کانتینری را به بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی واگذار کرده است، اپراتور‌های شرکت‌های خصوصی هم به دلیل تحریم‌ها به کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در این بنادر را نمی‌دهند از این رو کشتی‌های ایرانی تنها مجاز به پهلوگیری در بنادر تحت راهبری کاملا دولتی چین هستند که اکثر این بنادر از امکانات و تجهیزات خوبی برخوردار نیستند و زمان تخلیه و بارگیری را افزایش پیدا می‎کند. همچنین پهلوگیری در این بنادر، مسافت و زمان تردد کشتی‌ها را هم افزایش می‌دهد و همین عوامل باعث افزایش هزینه خطوط کشتیرانی می‌شوند.