فروش نان سنگک در تهران به ۵ هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرد: فروش نان سنگکی زیر 5 هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد، نانوایانی که نان سنگک 3 هزار تومان می‌فروشند یا در وزن دستکاری می‌کنند و یا نانوا صاحب ملک است و می‌خواهد اینگونه چراغ نانوایی‌اش را روشن نگه دارد؛ اما واقعیت این است که نرخ 3 هزار تومان با این تورم نمی‌تواند هزینه‌های نانوایان را جبران کند.

 محمد سلیمانی در گفت‌وگو با ایلنا، نرخ منطقی نان سنگکی در فروش‌های اینترنتی را 25 هزار تومان دانست و افزود: خریداران نان در فروشگاه‌های اینترنتی با میل و رغبت خود نان با نرخ‌های مختلف را انتخاب می‌کنند و تمایلی برای ماندن در صف‌های خرید را ندارند؛ قیمت نان در این فروشگاه‌ها بین 10 تا 35 هزار تومان است؛ و هزینه پیک، 9 درصد ارزش افزوده و ... برای خرید نان در نظر گرفته شده است.

این فعال صنفی 12 تا 13 درصد نرخ آرد را در تعیین قیمت نان موثر دانست و تصریح کرد: در جلساتی کارگروه آرد و نان، موضوع نرخ‌نامه جدید برای نانوایان مطرح و مقرر شد که در سال جدید به ما نرخ بدهند. اگر قرار باشد در نهایت به ما نرخ جدید مطابق با آنالیز اتحادیه به نانوایان ندهند و بخواهند 15 تا 30 درصد کمک هزینه تولید به نانوا پرداخت کنند و نان همچنان با همان 3 هزار تومان فروخته شود بهتر است که اعمال نشود. بازار تهران به قیمت 5 هزار تومان در نان سنگک رسیده است و دیگر نانواها به فروش نان 3 هزار تومانی رضایت نمی‌دهند. تجربه نشان داده که دولت در پرداخت مابه‌التفاوت به نانوایان تعلل می‌کنند و مطالبات را پرداخت نمی‌کند. به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی؛ سال گذشته دولت مقرر کرد که 80 درصد کمک هزینه به نانوایان پرداخت کند که متاسفانه این مبلغ پرداخت نشد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به دیگر هزینه‌های نانوایان سنگکی، تصریح کرد: پلاستیک نان لواش هزار تومان است اما پلاستیک نان سنگک مقاوم‌تر است؛ قیمت یک کیلو پلاستیک نان سنگک سال گذشته 30 هزار تومان بود اما امسال نرخ آن کیلویی 60 هزار تومان شده است، بنابراین فروش هزار تومان پلاستیک نان سنگک برای نانوایان صرفه اقتصادی ندارد. همچنین یک نانوای سنگکی در طول ماه 9 تا 10 کیسه خمیر مایه استفاده می‌کند؛ حداقل 3کیسه با نرخ دولتی خمیر مایه به نانوایان داده می‌شود و بقیه نیازش را باید از بازار آزاد تهیه کند. قیمت یک کیسه خمیر مایه در بازار آزاد یک میلیون 300 هزار تومان است و قیمت سایر اقلام مصرفی در نانوایان نیز افزایش پیدا کرده است؛ کنجد کیلویی 140 تا 150 هزار تومان و سیاه‌دانه 250 هزار تومان شده است.

وی با بیان اینکه نرخ نباید به‌گونه‌ای باشد که نانوایان سرکوب شوند، ادامه داد: نانوایان در روز استیضاح وزیر صمت روبه‌روی مجلس تجمع و مطالبات خود را بیان کردند؛ من به عنوان رئیس اتحادیه تلاش زیادی می‌کنم که مانع تجمع نانوایان شوم و با وعده دریافت نرخنامه جدید آنها را متقاعد می‌کنم که به کار ادامه بدهند.