سه منبع مطلع به رویترز گفتند که آمریکا در روزهای گذشته یک نفتکش ایران را توقیف کرده است و اقدام روز پنج‌شنبه جمهوری اسلامی در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان واکنشی این اقدام بوده است. این خبرگزاری می‌گوید، توقیف نفتکش‌ها مرحله تازه‌ای از تشدید تنش بین ایران و آمریکا پس از سال‌ها تحریم‌های گسترده واشینگتن علیه تهران بر سر برنامه هسته‌ای جمهور اسلامی است. ایران با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا در حال افزایش صادرات نفت خود است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا، آمبری اینتلیجنس، می‌گوید توقیف نفتکش ایران توسط آمریکا دست کم پنج روز پیش از توقیف نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان توسط ایران روی داده است.