ایسنا-این روزها موضوع احتمال جمع‌آوری کارت‌های سوخت از پمپ بنزین‌ها در صدر اخبار انرژی قرار گرفته و بعضا درگیر شایعاتی نیز می‌شود، آنطور که اعلام شده کارت‌های سوخت جایگاهداران به‌طور کامل از جایگاه‌ها حذف نشده و نمی‌شود و به تعداد مناسب کارت سوخت در اختیار جایگاه‌داران وجود دارد. درحالی که برخی رسانه‌ها از «جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها» خبر داده بودند، پیگیری‌های از شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بیانگر این است براساس بهبود نظام توزیع بنزین درکشور، استفاده از کارت شخصی تکلیف قانونی است  ولی کماکان کارت های جایگاه‌داران در مجاری عرضه جهت هموطنانی که کارت سوخت شخصی خود را  به همراه ندارند موجود است.