ایلنا- از اردیبهشت سال 1401 دولت قیمت نهاده‌ها را حدود 600 درصد افزایش داد و قیمت ذرت از یک هزار و 900 تومان به 11 هزار و 300 و سویای 3 هزار و 200 تومانی به 16 هزار و 300 تومان رسیده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته مرغداران تخمگذار ضربات شدیدی را تحمل کردند، گفت: وضعیت مرغداران (مرغ‌های تخم‌گذار) در سال گذشته بسیار وخیم بود، به ویژه پس از آزادسازی نهاده‌ها، وعده‌هایی که مسئولان دادند و حتی قیمتگذاری دستوری نیز عملی نشد.

ناصر نبی‌پور از مازاد 200 تنی روزانه تخم مرغ درکشور خبر داد و گفت: نتیجه این اتفاق ارزان شدن تخم مرغ در بازار است، تا جایی که هم اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ تحویل در درب مرغداری 31 هزار تومان و در میادین تره بار 47.500 به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به چالش تامین نهاده‌ها برای مرغداران گفت: تهیه مواد اولیه و قیمت تمام شده دستوری دو آسیب جدی در این صنعت هستند.