سرانجام پس از چانه زنی‌های متعدد مجوز افزایش قیمت خودرو در جلسه دیروز شورای رقابت به تصویب اعضا رسید. به گزارش تسنیم، هنوز متوسط افزایش قیمت ها اعلام نشده و بنا به گفته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت ها بعد از تصویب اعضا برای ابلاغ به خودروسازان به وزارت صنعت ارسال می‌شود تا روند اجرای این مصوبه توسط سازمان حمایت

انجام شود.