معاون وزیر راه گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما به سال ۱۴۰۲ موکول شد. به گزارش ایسنا، به گفته شهریار افندی‌زاده، اگرچه قیمت‌ بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی‌یابد، اما پس از عید، افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۲ در شورای ترابری بررسی می‌شود. وی همچنین توضیح داد: قیمت‌ها باید براساس مصوبات باشد. از آذر ۱۴۰۰ قیمت بلیت هواپیما افزایش نیافته است و این افزایش از سوی سایت‌های مجهول بوده و قرار شده از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.