۵ بانک جدید شامل صنعت و معدن، رفاه، توسعه تعاون، سپه و کشاورزی به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه شدند. به گزارش ایلنا، پیش از این، فقط بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، ملی و قرض‌الحسنه مهر ایران در سامانه فروش خودروهای وارداتی ثبت شده بودند. گفتنی است، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود در این بانک‌ها مسدود کنند.