ماجرای تجمع اعتراضی نانوایان چه بود؟

تعداد زیادی از نانوایان سراسر پایتخت با حضور در اتحادیه نانوایان تهران نسبت به کاهش سهمیه آرد و بالا رفتن هزینه طبخ نان در مقابل ثابت ماندن نرخ آن اعتراض کردند. محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان صنعتی، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره چرایی تجمع نانوایان توضیح داد: گفته می‌شود دلیل اصلی تجمع نانوایان به موضوع کاهش سهمیه آرد بازمی‌گردد که ظاهرا این مشکل برطرف شده است.

به نظر می‌رسد طرح هوشمندسازی نان نتوانسته رضایت‌مندی نانوایی و مردم را به دنبال داشته باشد؛ چرا که از طرفی نانوایی‌ها از افزایش هزینه تولید نان در صورتی که قیمت نان افزایشی نداشته سخن می‌گویند و از طرف دیگر مردم از کمبود و شلوغی صف نانوایی‌ها و بالا نرفتن کیفیت نان رضایت ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس، دو نرخی شدن قیمت آرد را عامل این موضوع عنوان کرده است که باعث شده بسیاری از نانوایی‌ها به جای پخت نان اقدام به فروش آرد به صورت آزاد کنند. البته این موضوع ریشه در نبود سودآوری پخت نان داشت. نانوایی‌ها در این باره عنوان می‌کردند که با توجه به افزایش هزینه تولید از جمله هزینه کارگری، انرژی و سوخت، خمیرمایه، اجاره بها، بیمه و...  ناچار به این کار هستند.