تاثیر منفی راه‌اندازی بندر فاو عراق بر تجارت بنادر جنوبی ایران

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در آینده بندر فاو می‌تواند به رقیب ما تبدیل شود. عراق به کمک ترکیه و امارات تلاش دارد که بندر فاو را به راهن‌آهن سراسری عراق متصل و از شمال راه آهن را به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت از طریق امارات و بندرعباس به ترکیه می‌رود. بنابراین این کریدور جدید در ترانزیت ما به ترکیه تاثیر منفی می‌گذارد. علی حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما فعالیت بندر فاو در عراق نقش ایران را در کریدورهای منطقه‌ای کاهش می‌دهد، گفت: بندر فاو یک کریدور جدید و یک بازار دست نخورده است. پیش از جنگ، بنادر در عراق اقدام به ترانزیت کالا می‌کردند اما مسائل امنیتی باعث شد که بخشی از ترانزیت از این بنادر متوقف و به بنادر ایران شیفت شود. در حال حاضر عراق می‌خواهد این بازار دست نخورده را احیا کند و به نظر می‌رسد که در ترانزیت و تجارت ما این موضوع تاثیر بگذارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: عراقی‌ها از مدت‌ها پیش طرح توسعه بندر فاو را دنبال می‌کردند و در سال میلادی که گذشت عراقی‌ها با عرضه نفت در بازارهای جهانی مبالغ قابل توجهی از محل فروش نفت به دست آوردند و این موضوع به توسعه زیرساخت‌های آنها کمک کرد. حسینی تاکید کرد: عراق جزو اتحادیه عرب است و در اتحادیه عرب پیمانی در خصوص مسائل گمرکی، ترانزیت و حمل و نقل تعریف شده است که مطابق با آن تعرفه‌ها در برخی موارد صفر و یا اندک است که این موضوع در راه‌اندازی این کریدور کمک به عراق می‌کند. همچنین عراق می‌تواند از این مسیر کالاها را به شرق سوریه، اردن و حتی عربستان انتقال دهد. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با اشاره به همکاری امارات برای توسعه و سرمایه‌گذاری در بندر فاو در عراق، اضافه کرد: به نظر می‌رسد در آینده این بندر می‌تواند به رقیب ما تبدیل شود. عراق به کمک ترکیه و امارات تلاش دارد که بندر فاو را به راهن‌آهن سراسری عراق متصل  و از شمال راه آهن را به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت از طریق امارات و بندرعباس به ترکیه می‌رود این راهگذر جدید در ترانزیت ما به ترکیه تاثیر منفی می‌گذارد.