رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی از دریافت ارز از صرافی‌ها بدون ثبت‌نام خبر داد. محمدرضا فرزین، در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است. از این به بعد تمام صرافی‌ها بدون انجام ثبت نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف.»

گفتنی است که رئیس کل بانک مرکزی دیروز  اعلام کرده بود که بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد وارد می‌شود و نرخ‌ساز خواهد بود.