تسنیم- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: وزارت صمت فعلاً مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی است. البته وزیر صمت فقط یک رأی در ستاد تنظیم بازار دارد اما ما انتظار داریم وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را توجیه کند. عباس هاشمی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار کرد: مشکلات در صنعت لوازم خانگی وجود دارد و هیچ کس منکرش نشده است اما تلاش این است که تا جایی که ممکن است با کمترین آسیب این مشکلات را حل و فصل کنیم. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد از مشکلات این صنعت است و صادرات را هم زمین می‌زند، چراکه هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست ارز خود را به جای 40 هزار تومان 28 هزار تومان بفروشد. این مساله واقعیات اقتصادی است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد.