حجت‌الله عبدالملکی در حکمی «محمدحسین یوسف‌پور»،  پسر عبدالرحمن یوسف‌پور، امام جمعه موقت کیش را به عنوان «مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی» منصوب کرد. به گزارش رویداد۲۴، در متن حکم محمدحسین یوسف‌پور برای موفقیت وی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اجرای سیاست‌های شورایعالی، ابراز امیدواری شده است.