وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در لایحه بودجه سال آینده می‌خواهیم 2 میلیون مؤدی جدید مالیاتی شناسایی کنیم. سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست با کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در مجلس اعلام کرد: در این خلال برخی شرکت‌های جدید هم شناسایی می‌شوند و پیش‌بینی شده است، کل درآمد مالیاتی در سال آینده نسبت به عملکرد سال 1401 قریب به 50 درصد افزایش خواهد یافت، بدون اینکه فشار مالیاتی به گروه‌‌‌‌‌های اقتصادی شفاف و شرکت‌های رسمی و مودیان سنتی مالیاتی وارد شود.

وی افزود: در حال حاضر در عمده کشورهای جهان سهم مالیات از بودجه جاری دولت، بین 80 تا 90 درصد است و در کشور ما هم که یک وابستگی تاریخی بودجه دولت به نفت وجود دارد، قصد داریم آرام آرام و با اجرای سیاست‌‌‌‌‌های اقتصاد مقاومتی سهم بودجه دولت از نفت را کاهش دهیم.