سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: دو کامیون کلم از عراق برگشت خورده، زیرا این محموله‌ها گواهی بهداشت از مبدا نداشتند و به صورت غیر رسمی فرستاده شده بودند. شاهپور علایی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا اخیرا محصول کشاورزی ایرانی برگشت خورده است یا خیر؟ گفت: دو کامیون کلم از عراق برگشته خورده است. در گزارش‌هایی که دریافت کردیم متوجه شدیم که گواهی بهداشتی این محموله‌ها مطابق با استانداردهای کشور عراق نبوده است.