مهر- رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون گفت: سیستم معیوب توزیع و حضور مافیا و دلال ها قیمت گوشت قرمز را برای مصرف کننده افزایش داده است. ارسلان قاسمی، در پاسخ به مهر ادامه داد: دامدار دام زنده را در بهترین شرایط بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان به فروش می‌رساند. پس از کشتار نرخ گوشت به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد اما در بازار قیمت گوشت قرمز به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد. قاسمی تصریح کرد: هنگامی که در سازمان میادین و تره بار هزینه اجاره غرفه چند صد میلیون تومان است قیمت‌ها نامعقول برای مصرف کننده افزایش می‌یابد.