شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیه‌ای مشترک بر ضرورت رعایت نرخ سود تأکید و اعلام کردند: از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی در تمام بانک‌ها اجرایی می‌شود. به گزارش تسنیم، این شورا با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از توافقات به عمل آمده بین بانک‌ها در جلسه 14 دی‌ماه در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.