در حالی که خبرهایی درباره توزیع اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی جدید و حذف چهار صفر از آن منتشر شده بود، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که چهار صفر از این اسکناس‌ها حذف نشده و کمرنگ شده است. مصطفی قمری وفا به ایسنا گفت: این اسکناس‌ها در دوره همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی چاپ شده و ارتباطی به امروز و دیروز ندارد. این اسکناس‌ها در خزانه بوده و به تازگی وارد شبکه توزیع شده است.