«دولت در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند»، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم. سیداحسان خاندوزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: بانک مرکزی تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و همچنین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی با روندی خوبی پیش می‌رود. مجموعا همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و غیره رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند.