شیوه خرید نان اتباع خارجی اعلام شد

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ محدودیتی در فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان برای فروش نان به اتباع خارجی در نظر گرفته نشده است .

محمد جلال در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد: همان‌طور که در فاز اول توانستیم بدون ابزار قیمتی و مقداری یعنی بدون آزادسازی قیمت نان و سهمیه‌بندی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان را اجرایی کنیم، در فاز دوم نیز از این دو ابزار بهره‌ای نخواهیم برد و تنها با ابزارهای غیرقیمتی و تشویقی، طرح را پیش خواهیم برد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در هیچ‌یک از فازهای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، دولت تصمیمی برای ازادسازی قیمت یا سهمیه بندی نان ندارد و هیچ تغییری در سمت مردم ایجاد نخواهد شد. جلال در خصوص اینکه آیا کسانی که فاقد کارت بانکی هستند یا اتباع خارجی حاضر در ایران در این قالب ممکن است، برای خرید نان با چالشی مواجه شود یا خیر؟ ادامه داد: اتباع خارجی کشور و افراد فاقد کارت بانکی تا کنون هم هیچ گونه محدودیت در خرید نان یا تمایز در قیمت نداشته‌اند و در مرحله بعدی طرح، خرید نان توسط این افراد با پول نقد بر پایه کارت بانکی نانوا و تعریف شده در سامانه انجام می شود.

وی در جواب این پرسش که آیا قیمت خرید نان با پول نقد برای اتباع خارجی یا شهروندانی که کارت بانکی ندارند، فرقی با زمانی که کارت برای خرید استفاده می‌شود ، دارد ؟ نیز توضیح داد: نه محدودیتی در خرید نان برای اتباع و شهروندان فاقد کارت بانکی داریم و نه تبعیض قیمتی وجود دارد.

وی درباره جمعیت اتباع خارجی مصرف‌کننده نان در ایران نیز گفت: در کشور حدود پنج میلیون نفر تبعه‌ی خارجی حضور دارند ولی به دلیل عدم دسترسی اکثر اتباع به کارت بانکی امکان تخمین میزان مصارف نان آنها وجود ندارد.