تسنیم- رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: امسال روند عرضه و تقاضا در بازار برنج در شرایط متعادلی قرار دارد و در این شرایط امیدوار هستیم قیمت انواع برنج تعدیل شده و با نرخ منطقی در بازار عرضه شود.

کریم اخوان اکبری اظهار داشت: اگرچه پیش از این قیمت‌ها در تبعیت از شرایط کلان اقتصاد کشور، روند صعودی داشته‌اند، اما امسال بازار برنج از ثبات نسبی برخوردار است و کمبودی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد.

وی افزود: قیمت ها در حد قابل قبول بازار متعادل شده است و مستندات مرکز آمار نیز مبین و مؤید این شرایط است.