وزارت اقتصاد خبر داد، ۵۵۷ ملک دولتی در نیمه اول امسال با گزارش‌های مردمی با به‌اصطلاح سوت‌زنی شناسایی شده‌اند.

این املاک از میان چهار هزار و 411 ملک که پیش‌تر در سامانه جامع اموال دولت (سادا) ثبت نشده بودند با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی شدند.

براساس قانون بودجه امسال، وزارت اقتصاد می‌تواند با استفاده از گزارش‌های مردمی با حفظ محرمانگی؛ نسبت به شناسایی اموال دولتی اقدام کند و برای این افراد پاداش در نظر بگیرد.