استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: آنچه مردم را ناراضی و خشمگین کرده این است که آقایان سال‌ها برای کاهش فشارها وعده می‌دهند اما خودشان و خانواده‌ ایشان زیر بار تحمل هیچ فشاری نرفته‌اند و نمی‌روند و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده این شکاف را به تصویر کشیده و این تبعیض و نابرابری‌ها را عیان کرده‌است.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بررسی عوامل موثر در شکل‌ گیری اعتراضات و ریشه اقتصادی آن اظهار داشت: اعتراضات فعلی متراکم شده تمام فشارهایی است که به طور اعم همه مردم و به طور خاص جوانان در طول سه دهه بعد از جنگ تحمل کرده‌اند. وی ادامه داد: ریشه اصلی این فشارها مشکلات اقتصادی بوده‌ است و همین عامل باعث شده جوانان آینده روشنی را متصور نشوند و نبینند، در شرایطی که جوانان تصوری از دستیابی به شغل مناسب ندارند به تبع آن امکان ازدواج در آینده را نمی‌بینند و امکان تفریحات حداقلی را ندارند و تمام این موضوعات، مجموعه‌ای از فشارهایی است که مردم متحمل آن هستند.

افقه گفت: در مواجهه با حجم قابل توجهی از مشکلات داخلی از جمله فشارهای اقتصادی و معیشتی که برای مردم ایجاد شده و سال‌هاست که در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، چه دلیلی دارد که سختگیری‌های اجتماعی را هم به این فشارها اضافه کنند. گویی که هیچ تدبیری در ذهن ندارند، برخی آقایان به این که مردم در هر شرایطی این وضعیت را تحمل می‌کنند، مغرور شده‌ بودند.  

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم این ریشه‌های اقتصادی را در طول سه دهه گذشته تحمل کردند، اظهار داشت: هرچند که مردم هر از گاهی اعتراضاتی نسبت به مسائل اقتصادی کشور داشتند اما تمام سختی‌های اقتصاد پس از جنگ، تحریم‌ها و... را تحمل کردند اما امروز دیگر به وعده‌ها امیدی ندارند. در حالی که در گذشته به امید رفع مشکلات اقتصادی فشارهای اجتماعی و فرهنگی را تحمل کرده‌ و می‌کردند اما امروز با این موضوع مواجه هستند که نه تنها ریشه‌های اقتصادی این فشارها حل نشده بلکه هر روز هم مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شوند و فشارهای اجتماعی و فرهنگی هم ادامه دارند و جمع این فشارها به طور طوفانی مردم را ناراضی کرده و باعث این اعتراضات شده‌ است.