عضو کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران خاطر نشان کرد: مطابق با قوانین پایه‌ای بانک‌ها، حفظ اطلاعات پولی و مالی بانک‌ها یک الزام است و این اطلاعات امانت مردم نزد بانک‌ها محسوب می‌شود این در حالیست که سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و آنها امانت‌داری را مخدوش می‌کند در این شرایط این احتمال تقویت می‌شود که برخی منابع خود را به سمت بازارهای غیرشفاف هدایت کنند که این موضوع برای اقتصاد یک آسیب جدی محسوب می‌شود.

محمود تولایی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه همزمان با تصویب پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس فعالان اقتصادی نسبت به اجرا و عملیاتی شدن مردد بودند، گفت: فعالان اقتصادی بر این باورند که زیرساخت‌های اجرای آن به ‌زودی فراهم نخواهد شد اما عزم مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که این اتفاق رقم بخورد.

وی با اشاره به ورود وزارت ارتباطات برای اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی بستر اجرای این طرح ندارد و برای اجرای آن باید بستر اجتماعی و زیرساختی آن در سازمان امور مالیاتی فراهم شود اما هم اکنون این زیرساخت ایجاد نشده است.

کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه دیتاها باید به‌درستی رد و بدل شوند، افزود: فعالان اقتصادی هنوز اطلاعات پایه‌ای و اطلاع دقیقی از سامانه مودیان ندارند این در حالیست که افرادی که قرار است قانون برای آنها اجرا شود باید از جزئیات آن آگاه شوند و به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی و پرسنل آن نسبت به سامانه مودیان اطلاعات کافی را ندارد و نمی‌تواند مراجعه‌کنندگان را در این زمینه قانع کنند.

تولایی در پاسخ به این پرسش که فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت تلاش دارد بخشی از کمبود بودجه خود را از درآمد فعالان اقتصادی جبران کند آیا چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟ گفت: طبیعی است ارقام مالیات‌ستانی متناسب با رشد اقتصادی نیست؛ به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی 2 درصد باشد درصد اخذ مالیات از مودیان 30 درصد افزایش پیدا می‌کند و در فضای عمومی این گفته نشر داده می‌شود که فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات طرفه می روند.

به گفته این فعال اقتصادی؛ مالیات هر ساله از بخش مولد و شفاف بیشتر گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: مطابق با قوانین پایه‌ای بانک‌ها حفظ اطلاعات پولی و مالی بانک‌ها یک الزام است و این اطلاعات امانت مردم نزد بانک‌ها محسوب می‌شود این در حالیست که سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و آنها امانت‌داری را مخدوش می‌کند در این شرایط این احتمال تقویت می‌شود که برخی منابع خود را به سمت بازارهای غیرشفاف هدایت کنند که این موضوع برای اقتصاد یک آسیب جدی محسوب می‌شود.

تولایی با بیان اینکه فرمول مالیات ستانی در ایران بر مبنای خود اظهاری نیست، افزود: قانون مبنای اخذ مالیات را خود اظهاری اعلام کرده است این در حالیست که در عمل چنین مهمی رخ نمی‌دهد؛ رسیدن به عدد بودجه فراتر از خوداظهاری‌هاست عدد بودجه معین و بین ادارات مختلف توزیع می‌شود و ادارات باید این عدد را وصول کنند؛ پرسش اصلی این است که آیا در آن اداره میزان سود تغییر کرده است؟ اصل این است که مالیات از سود اخذ شود اما در عمل به این موضوع توجه نمی‌شود و اگر سود نباشد ممکن است از زیان هم مالیات بگیرند.

/////