اقتصاد نیوز- داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در شش ماهه نخست سال جاری در بازار داخلی متوسط قیمت هر کیلو انار ۲۶ هزار تومان بوده است. این درحالی که داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، ارزش قیمت هر کیلو انار صادراتی در این مقطع به طور متوسط ۱۱ هزار تومان بوده است. به تعبیر دیگر ایرانی‌ها گرانتر از خارجی‌ها انار ایرانی می‌خورند. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد ایران هر کیلو انار را نیم دلار صادر می‌کند، اما سایر کشورهای صادرکننده، این محصول را ۲.۵ تا ۴ دلار صادر می‌کنند.