رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که اگر ایران به همین منوال جلو برود در 20 سال آینده تصور موجود زنده در این کشور دور از انتظار است. ایران 10 سال فرصت دارد که از این چالش جلوگیری کند. غلامحسین شافعی،  مدیریت بحران آب را مشروط به این دانست که کشت زعفران به اردبیل نرود و بزرگترین کشت هندوانه به مناطق شرقی ایران منتقل نشود و ما از صادر کننده نمونه هندوانه تقدیر نکنیم.