رئیس اتاق مشترک ایران و چین ایران را بازاری مناسب برای خودروهای چینی معرفی کرد و گفت: آزادسازی روند واردات خودرو در ایران زمینه‌ها را برای واردات خودروی چینی فراهم می‌کند. اما ازآنجایی‌که وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمتی تعیین کرده است این مسئله باعث شد قدرت انتخاب زیادی نداشته باشیم و نتوانیم به برندهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای فکر کنیم.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه بیشتر خودروهای موجود چینی در رنج قیمت 10 تا 20 هزار یورو هستند، گفت: به نظر می‌رسد با این سقف قیمت بخش بزرگی از بازار را خودروهای چینی تصاحب کند و این مسئله را نمی‌توان برای بازار مثبت یا منفی ارزیابی کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین ابراز کرد: قدرت خرید مردم مشخص است و بر اساس مناسبات اقتصادی دهه اخیر، توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و خرید خودرو 20 هزار یورویی با احتساب عوارض و مالیات‌ اقتصادی نخواهد شد. اینجا این پرسش مطرح است که چند درصد مردم می‌توانند خودرو با این نرخ خریداری کنند؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو می‌تواند بازار داخلی را به تعادل برساند؟ گفت: به نظر می‌رسد خودروهایی اروپایی پیشتازی خود را از نظر قیمتی در بازار حفظ کنند؛ و بخشی از طبقه متوسط می‌توانند با یک میلیارد تومان خودروهای چینی خریداری کنند.

حریری با بیان اینکه بازار تمایلی به خرید خودرو بالاتر از یک میلیارد تومان ندارد، گفت: در دوره تحریم شرکت‌های چینی در ایران سرمایه‌گذاری کردند و توانستند بخشی از بازار ایران را تصاحب کنند؛ همچنین امکان واردات خودرو چینی نسبت به دیگر کشورها هموارتر است چراکه زیرساخت‌های خدمات پس فروش خودروهایی چینی در ایران وجود دارد و آنها چالاک‌تر می‌توانند وارد بازار ایران شوند.