ساعت کار بانک ها به قبل بازگشت. به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، ساعت شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها در این استان، ۷:۳۰ و ساعت حضور کارمندان در محل کار  ۷ صبح تعیین شد.