خبرانلاین- رئیس کل بانک مرکزی از صدور اولین چک الکترونیک کشور تا دو هفته آینده خبر داد. علی صالح آبادی گفت: یکی از موضوعات مهم در بانک مرکزی، این است که کارها مبتنی بر سامانه و فناوری انجام شود تا امکان نظارت و فعالیت فراهم باشد، زیرا با نظارت‌های سامانه‌ای و سیستمی می‌توان به اهداف مدنظر رسید.

وی از صدور اولین چک الکترونیک تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است و صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی از بازارهای بسیار مهم در توسعه شمولیت مالی است. ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه بایستی تحت نظارت بانک مرکزی باشد و این موضوع از سال گذشته در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفت.