وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند که باید این مسئله در سال آینده پیگیری شود.

رستم قاسمی گفت: امسال با توجه به شرایطی که ایجاد شده به طوری که سامانه سماح آمار دقیقی از تعداد زائران وجود نداشت،همین باعث شد که بسیاری از مسافران حتی بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند.به همین منظور برای بازگشت مسافران و زائران در سازمان راهداری بررسی های لازم صورت گرفت  و برنامه ریزی شد که بخشی از زائران  از طریق  قطار و اتوبوس از مرز‌ها به مقصد بازگرداند.

به گفته وزیر راه وشهرسازی در پیک بازگشت بخشی از مشکلات تشدید می شود که سعی خواهیم کرد این مشکلات برطرف شود.متاسفانه به دلیل  آنکه بخشی از زائران در سال‌های گذشته بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند امسال هم طبق آمارها همین طور  بود که برای این بخش در سال آینده باید فکری کرد.