ایسنا- شرکت ملی نفت چین (CNPC) که شرکت مادر پتروچاینا است، یک توافق با شرکت دولتی گازپروم در خصوص خط لوله گازی "قدرت سیبری" امضا کرد.

این توافقنامه که در یک کنفرانس ویدیویی میان دای هولیانگ، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت چین و الکسی میلر، رئیس گازپروم امضا شد، توافق مکمل برای توافق خرید و فروش گاز طبیعی مسیر شرقی چینی-روسی است.

مسیر شرقی که به خط لوله "قدرت سیبری" هم معروف است، فعالیتش را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد.

در بیانیه مختصری که در وب سایت شرکت ملی نفت چین منتشر شد، جزئیات بیشتری داده نشده است.