قرن‌نو- همتی به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص عدم بازگشت ارز صادراتی در دوره‌ای که در مسند ریاست قوه قضائیه حضور داشت پاسخ داد. رییس‌جمهوری در نشستی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مقامات بانکی و اقتصادی حضور داشتند، تأکید کرد: وقتی من در دستگاه قضایی بودم بحث از برگشت ارز صادراتی بود. وی ادامه داد: آنجا اعلام کردند که ۲۷میلیارد دلار از ارز صادراتی برنگشته است. حاضر نبودند اسم چهار بدحساب را اعلام کنند و بگویند این‌ها بدحساب‌اند. در پاکت می‌بستند و می‌گفتند در این را باز کن و ببین چه کسانی هستند. همتی در صفحه شخصی خود نوشته است: جهت یادآوری. اسامی رسماً در چند مرحله به قوه قضائیه ارسال شد. برخی از متخلفین بازداشت شدند و بخشی از ارزها برگشت. بخشی بیشتری از ارزها نیز در تعامل با صادرکنندگان محترم به چرخه اقتصاد برگشت. وی تأکید کرده است: پاکت دربسته در مناظره تقدیم شما شد، لیست بدهکاران دانه درشت بانکی بود نه صادرکنندگان.اعلام عمومی اسامی اشخاص صرفاً با تشخیص و مجوز مقام قضایی ممکن است. جزئیات قبلاً به مراجع امنیتی و قضایی اعلام شده بود. وی در پایان تأکید کرده است : امیدوارم حداقل وعده‌های اصلی در مناظره‌ها فراموش نشود.