رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم گفت: در بخش آرد یکسان‌سازی اتفاق نیفتاده است و افت فروش نان‌های فانتزی به ۵۰ درصد رسیده است.  محمدجواد کرمی افزود: در برنامه پنجم و ششم توسعه باید ۴۰درصد نان‌های تولیدی حجیم و صنعتی تولید شود، اما در عمل با اجرای این طرح پخت نان سالم را از چرخه تولید خارج می‌کنیم.

کرمی افزود: از ابتدای سال نانوایان فانتزی با وجود افزایش نرخ هزینه‌های جانبی برنامه‌ای برای ارتقای قیمت نان نداشتند. چرا که همواره رقیب قدرتمندی به نام نانوایان سنتی را در کنار خود احساس می‌کردند. به همین دلیل هم نان را با همان نرخ عرضه کردیم.

در مقابل اما با افزایش ۱۰ برابری نرخ یک کیسه آرد در بازار را رو‌به‌رو هستیم. به‌ طوری که قیمت یک کیسه آرد از ۷۰هزار تومان به کیسه‌ای ۶۴۰هزار تومان رسید. پس طبیعی است که شاهد افزایش ۲ برابری نرخ نان فانتزی باشیم.