اعلام برخی واردکنندگان و البته تایید مسئولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیر عامل سازمان تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش و در جریان امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع قابل تاملی اشاره کرد و گفت که برخی قطعات‌ آنها در این سال‌ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده است.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکلیف باقی مانده است، در این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در حالی است که جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است.

قطعات خودروهای موجود در بندر انزلی به سرقت رفته است

این موضوع از مسئولان مربوطه نیز پیگیری شد و در همین رابطه اجتهادی- مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تائید این جریان به ایسنا، گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است و یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسئولیت بر عهده نهاد و یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.

اموال تملیکی: مسئولیت بر عهده مرجع نگهدارنده است

وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسئولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد و یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند و یا به جهت عدم  توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

اما موضوع سرقت و آسیب کالای وارداتی از گمرک نیز مورد سوال قرار گرفت و در این باره خدرویسی-مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران- به ایسنا گفت که اگر کالایی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کالا نیز قانون شرایط را مشخص کرده است.