معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تجارت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان با اتحادیه اروپا نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 87 برابر صادرات ایران به این منطقه و صادرات عربستان به اتحادیه اروپا 28 برابر صادرات ایران است.

 به گزارش ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تجارت سه کشور ایران، ترکیه و عربستان با اتحادیه اروپا نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 87 برابر صادرات ایران به این منطقه و صادرات عربستان به اتحادیه اروپا 28 برابر صادرات ایران است.

در این بررسی، مجموع صادرات ایران در پنج ماه نخست سال 2022 به اتحادیه اروپا معادل 464 میلیون یورو عنوان شده است. ارزش صادرات ایران به اروپا در پنجمین ماه سال جاری میلادی (ماه می) معادل 103 میلیون یورو بوده و در مقابل واردات کشور ما از اتحادیه اروپا در همین ماه سه برابر صادرات یعنی به میزان 301 میلیون یورو برآورد شده است.

از صادرات 13 میلیارد یورویی عربستان به اتحادیه اروپا، 10 میلیارد یورو به اقلام نفتی اختصاص داشته و 3 میلیارد یورو نیز سهم کالاهای غیرنفتی است؛ ضمن آنکه، صادرات این کشور به اتحادیه اروپا طی سه ماه منتهی به ماه می 2022 رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما ارزش صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا بیش از صادرات ایران و عربستان بوده و این کشور طی 5 ماه نخست سال 2022 معادل 40 میلیارد یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده است. رقم صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا فقط در پنجمین ماه سال 2022 معادل 8 میلیارد و 272 میلیون یورو بوده و ارزش واردات این کشور از اتحادیه اروپا در این ماه، معادل 8 میلیارد و 295 میلیون یورو برآورد شده است.