خبرآنلاین- گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای به راه افتاد. هدف ازاین اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی است. اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی از خریداران بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند.