ایسنا- معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، از بررسی عرضه خودرو در بورس در شورای عالی بورس خبر داد و گفت در صورت موافقت قطعی این شورا، خودرو در بورس عرضه خواهد شد.

سید جواد جهرمی در مورد آخرین وضعیت تصمیم‌گیری عرضه خودرو در بورس کالا توضیح داد: شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. در این راستا کمیسیون فرعی شورا تشکیل شد و اعضای این کمیسیون که از اعضای اصلی شورای عالی بورس مانند رئیس سازمان بورس، نماینده وزارت صمت، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی و... به همراه کارشناسان تشکیل می‌شوند با فرایند عرضه خودرو در بورس موافق هستند.

وی اظهار کرد: اگر عرضه خودرو در بورس به طور قطعی مصوب شود، احتمالا یک کلاس خاص از خودروها عرضه می‌شوند نه خودروهای یک شرکت. برای مثال خودروهای کم تیراژ عرضه می‌شود.