ایلنا- ایران که در جایگاه هشتم قرار دارد، بیشترین افزایش سالانه تولید نفت را به ثبت رساند، زیرا عرضه آن در سال ۲۰۲۱ با ۱۷.۴ درصد افزایش به ۳.۶۲۰ میلیون بشکه در روز رسید، که در سال ۲۰۲۰، ۳.۰۸۴ میلیون بشکه در روز بود.

ایالات متحده با افزایش کمتر از یک درصدی در تولید نفت خام خود، در فهرست ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده نفت در سال ۲۰۲۱، همچنان پیشتازی خود را حفظ کرد.

بر اساس بررسی آماری سالانه شرکت نفت بریتانیا BP در ژوئن ۲۰۲۲، فهرست ۱۰ کشور برتر شاهد تغییر قابل توجهی در ترتیب کشورها از نظر تولید نفت طی سال گذشته (۲۰۲۱) نبوده است.

تولید نفت خام در ۴ کشور از فهرست ۱۰ کشور برتر تولیدکننده نفت جهان کاهش یافت و در ۶ کشور به پیشتازی ایران که بیشترین نرخ رشد را در سال گذشته (۲۰۲۱) ثبت کرد، افزایش یافت.

مجموع عرضه نفت توسط ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده در سال ۲۰۲۱ به حدود ۶۵.۰۴۳ میلیون بشکه در روز رسید که ۷۲.۴ درصد از کل تولید جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد.