انجمن فولاد در نامه ای به وزیر صمت اعلام کرد: بخشنامه های شرکت های برق منطقه ای به تولیدکنندگان فولاد بیانگر این است که تمام کارخانجات فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود ۳ ماه تعطیل خواهند شد.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به وزیر صمت خواستار اصلاح محدودیت های تامین برق کارخانجات فولادی شد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود ۶ میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود ۴ میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت گردید و عمده دلیل آن، محدودیت های انرژی در صنعت فولاد بود. باتوجه به اینکه عمده بار خاموشی های سال گذشته را فولادسازان به دوش کشیدند، در سال جاری انتظار می رفت با اتخاذ تدابیر کارشناسی، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع شود و کارخانجات فولادی کشور متحمل خسارات کمتری گردند لیکن بخشنامه‌های صادره از طرف شرکت‌های برق منطقه ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می کند به گونه‌ای که تقریباً تمام کارخانجات تولیدکننده فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود ۳ ماه تعطیل خواهند شد.