بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و حقوقی غیرفعال تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجموع حداکثر سقف گردش بدهکار و بستانکار (برداشت و واریز) تمامی حساب‌های بانکی شخص حقیقی فاقد شغل در طول یک سال برای بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. درآمد اجاره املاک و سود سپرده بانکی، انتقال حساب بین بانکی شخص در محاسبات سقف تعیین شده، آورده نمی‌شود.

بنابراین گزارش، موسسه بانکی سطح گردش حساب هر شخص را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه می‌کند. در صورتی که قبل از سررسید یک ساله از سطح گردش حساب بالاتر رود بصورت ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها از شخص دعوت می‌شود برای ارائه توضیحات ظرف مهلت یک ماه به بانک مراجعه و توضیحات لازم در خصوص افزایش گردش حساب را به بانک ارائه کند.