ایلنا- رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: میانگین واردات گندم در سال جاری به 7.5 میلیون خواهد رسید؛ ایران هاب عبور غله روسیه است و می‌توان این گندم را به هر کشوری که بخواهد ترانزیت کند از آنجایی که میزان خرید غله در خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده است ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، قزاقستان و خلیج فارس هستیم می‌توانیم و باید از این فرصت برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.

محمدرضا مرتضوی گفت: روند واردات گندم متوقف نشده است. شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات گندم می‌کند و تا به امروز نیز این واردات ادامه دارد و ماهی 700 هزار تن گندم وارد کشور می‌شود؛ ماه‌های پایانی سال میزان واردات گندم در ماه به 1 میلیون تن نیز رسید.

وی با اشاره به اوج گرفتن خرید تضمینی گندم داخلی گفت: گندم استان‌های خوزستان، گلستان، فارس، کردستان، اردبیل و زنجان به‌دست آمده است و تا پایان شهریور میزان خرید گندم داخلی به مرز 5.5 میلیون تن خواهد رسید.